Zonneboilersystemen

Een zonneboiler warmt water op via een zonnecollector. Het opgewarmde water wordt bewaard in de boiler zodat u er gebruik van kunt maken wanneer nodig. De zonnecollector warmt water op via zonlicht en werkt dus niet alleen in de zomer. In de winter bestaat wel de kans dat uw CV ketel moet bijspringen, maar verbruikt u nog steeds 60% minder aardgas bij het gebruik van warm water. Dit maakt de zonneboiler erg aantrekkelijk.

Er bestaan verschillende zonneboilersystemen met ieder hun eigen kenmerken. Als specialist in (warm)watersystemen kunnen we u hier uiteraard over adviseren.

PV panelen

Een PV paneel is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. Een PV-systeem is een volledige installatie bestaande uit zonnepanelen, bekabeling, regelapparatuur, koppeling aan stroomnet. De zonne-energie die zo wordt opgevangen is een vorm van duurzame energie, met vele voordelen tegenover energieopwekking met fossiele brandstoffen.

De opbrengst van een zonnepaneel is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Hoeveelheid zon bepaalt in belangrijke mate de opbrengst
  • Oppervlak
  • Invallend zonlicht, wanneer het zonlicht er loodrecht op blijft vallen, stijgt uiteraard de productie

PV panelen worden vaak gesubsidieerd door de overheid, deze kunt u bij uw gemeente opvragen.

Informatie aanvragen